Zebranie rodziców klas I. Skarbnik RR Małgorzata Wołk brała udział w spotkaniu z rodzicami. Zebranie prowadziła pani dyrektor Renata Faluta- Kaszubowska, pani wicedyrektor Agnieszka Kilińska- Piotrkowska, wystąpił pan burmistrz miasta Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski. Rodzice poznali skład RR zostali zachęceni do współpracy ponieważ tylko wtedy, gdy będziemy współpracować ze szkołą uda się nam osiągnąć sukces w wychowaniu i nauczaniu naszych dzieci. W kolejnych zebraniach klas II i III, brała udział przewodnicząca Rady Rodziców Justyna Wontorowska.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012. Przewodnicząca RR  Justyna Wontorowska brała udział w bardzo ważnej dla całej społeczności szkolnej uroczystości, w kilku zdaniach serdecznie powitała wszystkich obecnych i życzyła samych sukcesów.