Zgodnie ze Statutem Gimnazjum, Rada Pedagogiczna jest jednym z organów szkoły. Tworzą ją i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni gimnazjum, bez względu na wymiar czasu pracy. Kompetencje Rady Pedagogicznej zostały sprecyzowane w § 7 pkt. III Statutu.

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

Robert Bejgier wychowanie fizyczne
Tomasz Bruchlej historia, wos
Agnieszka Chościńska matematyka
Beata Cieplińska matematyka
Mirosława Delikat-Marszałek biblioteka
Renata Faluta-Kaszubowska Dyrektor Gimnazjum
Anna Górna język angielski
Julia Idziak biologia, wdż
Karolina Jabłońska język niemiecki
Bartosz Jagielski wychowanie fizyczne
Roksana Kaźmierkiewicz  
Agnieszka Kilińska-Piotrkowska Wicedyrektor Gimnazjum
Monika Konieczna wychowanie fizyczne, wdż, zajęcia artystyczne
ksiądz Leszek Kopczyński religia
Monika Lüdtke matematyka, fizyka
Katarzyna Marciniak język angielski, geografia
Sławomir Marciniak informatyka
Aleksandra Mirecka język angielski
Dawid Nieczypor język polski
Ewa Nowak geografia, nauczyciel wspomagający
Ewa Nowakowska  
Marzenna Okrucińska historia, wos
Gabriela Papierkiewicz-Brzustowska wychowanie fizyczne
Joanna Polakiewicz nauczyciel, wychowawca w świetlicy
Paulina Rogozińska

nauczanie indywidualne, zajęcia artystyczne

Dariusz Rozwadowski historia, wos, wychowanie fizyczne
Marek Rożnowski  
Marcin Rybacki język niemiecki
Justyna Sankiewicz matematyka
Malwina Sikora język niemiecki
Karolina Skotarczak  język polski
Maria Skrzeszewska język polski
siostra Ewelina Sprada religia
Ewa Szewczyk język polski, zajęcia artystyczne
Magdalena Urbańska biologia, nauczyciel wspomagający
Arleta Walenda fizyka, chemia
Mariusz Wardeński muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, informatyka
Dorota Witkowska pedagog szkolny
Przemysław Witkowski wychowanie fizyczne
Maria Wróblewska  
Jolanta Wypych zajęcia logopedyczne
Elżbieta Zabłońska chemia
Marta Zielińska  
Joanna Zwolińska geografia, nauczyciel wspomagający
Arletta Żuławska-Jastrzębska język angielski, zajęcia artystyczne