Przejście ze szkoły podstawowej do gimnazjum jest dla nastolatka dużym wyzwaniem. Często uczniowie, którzy w podstawówce mieli dobre stopnie, w gimnazjum, a potem w liceum mają trochę inne oceny. Dla rodzica to nierzadko zaskoczenie, gdy nastolatek zaczyna przynosić trójki czy dwóje albo oświadcza wprost, że nauka jest bez sensu, a chodzenie do szkoły wcale go nie interesuje.

Dziecko dorośleje, wchodzi w okres dojrzewania. Zmieniają się jego poglądy, inaczej patrzy na świat. Rodzic powoli traci autorytet, ważniejsze od jego opinii staje się zdanie rówieśników. Nie znaczy to, że rodzic powinien zrezygnować z kontrolowania nastolatka. Młodemu człowiekowi potrzebne jest zainteresowanie ze strony dorosłych, mimo że oficjalnie temu zaprzecza.

Słowo konflikt u wielu osób budzi lęk, bo uruchamia skojarzenia z walką, kłótnią, agresją. Gdy rzecz dotyczy związku-niepokoi konsekwencją rozstania. Kojarzy się z czymś ostatecznym, nierozerwalnym, także z napięciem, poczuciem odrzucenia. Tymczasem słowo to oznacza po prostu zderzenia przeciwstawnych potrzeb, pragnień, dążeń, oczekiwań, motywów… Ja chcę jechać nad morze, ty-w góry. Ja lubię ziemniaki i chcę je mieć do każdego domowego posiłku, ty gustujesz w makaronach i wszelkiego rodzaju kluskach, na dodatek tylko tych domowej roboty. Ja uwielbiam tańczyć, ty na parkiecie czujesz się jak słoń w składzie porcelany. Ty najchętniej zostałbyś dziś(jak zwykle) w domu i spędził cichy wieczór przed telewizorem, ja lubię  wychodzić, i dziś pragnę spotkania z licznym gronem przyjaciół.

Niewielu młodych ludzi w wieku dojrzewania czuje miłość i akceptację tak, jak tego potrzebują. Rodzice zwykle głęboko kochają swoje dzieci i są pewni, że one o tym wiedzą. Niestety często nie potrafią okazać  nastolatkom  swojej miłości.

Podstawą silnego związku z dorastającym dzieckiem  jest bezwarunkowa miłość. Tylko ona może zapobiec wystąpieniu takich problemów, jak niechęć, uraza, poczucie winy, strach lub brak poczucia bezpieczeństwa wynikający z przeświadczenia, że jest się kimś niechcianym. Tylko wtedy, gdy nasze relacje z dzieckiem budujemy na bezwarunkowej miłości, możemy być pewni, że dobrze wywiązujemy się ze swej rodzicielskiej roli. Jeżeli bezwarunkowo kochamy nastolatka, będzie on z siebie zadowolony. Będzie w stanie panować nad swoimi pragnieniami i w rezultacie nauczy się kontrolować swoje zachowanie w trudnym okresie wchodzenia w dorosłość.

Egzamin to ważne wydarzenie w okresie szkolnym każdego ucznia, a naszych trzecioklasistów czeka już niedługo. Trwają ostatnie do niego przygotowania. Jest to po sprawdzianie klas szóstych  w szkole podstawowej kolejny test, który muszą zdać uczniowie. Każdy, bez wyjątku, ma obowiązek wykazać swoje możliwości i wiedzę, którą opanował w szkole. Tylko w wyjątkowych sytuacjach uczeń zostaje zwolniony z przystąpienia do egzaminu.

Od  wyniku sprawdzianu wiele zależy. Ilość zdobytych punktów z trzech części egzaminu będzie miała decydujący wpływ na wybór przyszłej szkoły ponadgimnazjalnej. Dlatego chcąc dostać się do wymarzonej szkoły warto dobrze się do niego przygotować.

Narkotyki to substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy, wykorzystywane w celach medycznych i niemedycznych, powodujące efekty natury psychofizycznej m.in. uspokojenie, zniesienie bólu, odurzenie, euforię, pobudzenie lub sen, których systematyczne zażywanie w konsekwencji prowadzi do uzależnienia.

Jest wiele powodów, dla których młodzi ludzie sięgają po narkotyki. Najczęściej  to szpan w środowisku rówieśniczym. Nastolatkowi  wydaje się, że jest przez to atrakcyjniejszy, lepiej postrzegany przez znajomych. Obok potrzeby akceptacji przez grupę,  presji ze strony kolegów powodem brania są też aspiracje do bycia dorosłym. Młody człowiek chce czuć się silny, pasować do ogólnie lansowanego przez media wzorca: człowieka wyluzowanego, nie przejmującego się problemami, korzystającego z szybkich i natychmiastowych rozwiązań.

Aby nauka stała się dla was przyjemnością a nie tylko obowiązkiem,  należy zmienić  nastawienie do uczenia się. Powinno ono brzmieć – chcę się tego nauczyć, to mi się przyda, a nie – muszę się tego nauczyć, na pewno tego nie zrozumiem. Oto kilka rad jak skuteczniej się uczyć, tak, by nauka przynosiła oczekiwane rezultaty.

Wybierz najskuteczniejszą metodę nauki. Każdy z was jest inny i w inny sposób zdobywa wiedzę,  dlatego wymaga innych  technik:

  • Jeśli jesteś wzrokowcem, rób notatki, ale nie za obszerne (robienie
    notatek nie może być przepisywaniem książek). Najważniejsze, tzw. "słowa klucze" zapisuj na małych kolorowych fiszkach. Możesz je umieścić w dowolnych miejscach pokoju tak by przypadkowo rzucać na nie okiem. Ważne informacje podkreślaj lub pisz na kolorowo, wtedy szybciej je zapamiętasz.
  • Jeśli jesteś słuchowcem, czytaj na głos, bądź poproś kogoś z rodziny czy znajomych, by posłuchali tego, czego się uczysz.
  • Jeśli nie lubisz uczyć się w samotności, poproś koleżankę, kolegę z klasy, byście             
    mogli się uczyć razem. Taka forma nauki oprócz tego, że jest przyjemna, jest także      
    efektywna, gdyż możecie wymieniać się spostrzeżeniami, poglądami, tłumaczyć sobie  niezrozumiały materiał.

Każdy alkohol, niezależnie od tego, czy jest to czerwone wino, piwo czy nalewka babuni , to alkohol etylowy. Etanol jest substancją bardzo aktywną biochemicznie, która
w większym stężeniu niszczy tkankę biologiczną; rozcieńczony wpływa na pracę mózgu, systemu nerwowego i hormonalnego.   Zmienia stan naszych uczuć, sposób myślenia. Powoduje ograniczenie zdolności do prawidłowej oceny sytuacji i zadań życiowych, upośledza koordynację ruchów oraz kontrolę zachowania.

Jedną z podstawowych form zagrożenia życia rodzinnego jest przemoc. Może ona wyrażać się na różne sposoby: poprzez agresywne słowa, wywoływanie u kogoś lęku, zadawanie bólu fizycznego, psychicznego, moralnego, duchowego. Z agresją mamy do czynienia, gdy jedno dziecko zabiera zabawkę drugiemu dziecku, gdy ktoś złośliwie kogoś przezywa czy wyśmiewa, gdy bliscy podnoszą na siebie głos, gdy w rodzinie zaczynają pojawiać się sprzeczki i awantury.

Jeśli agresja przybiera na sile, może przemienić się w przemoc. Jest to wyjątkowo bolesne i groźne zjawisko. Przemoc w życiu rodzinnym posiada wiele obliczy. Zaczyna się zwykle od presji werbalnej, czyli od stosowania brutalnych i wulgarnych słów. Może  to przerodzić się w przemoc emocjonalną, która oznacza, że ktoś na różne sposoby zastrasza inne osoby, że szantażuje je groźbą pobicia, skrzywdzenia, wycofania miłości. Najbardziej okrutna forma agresji pojawia się wtedy, gdy członek rodziny szantażuje pozostałych, że odbierze życie sobie lub bliskim.