Przemoc fizyczna: to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do nieprzypadkowych urazów:  bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, policzkowanie.

Przemoc psychiczna: to działania wzbudzające poczucie winy, nadmierna kontrola, szantażowanie, odrzucenie, niewspieranie emocjonalne, straszenie, wyśmiewanie, obrażanie.

Przemoc seksualna: to wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy.

Przemoc ekonomiczna: to działanie prowadzące do całkowitego uzależnienia finansowego ofiary od sprawcy, np. poprzez odbieranie pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka.

Zaniedbanie: to ciągłe niezaspokajanie swoich podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

Przemoc w rodzinie nie jest prywatną sprawą! Sprawcy krzywdzą nie tylko swoje bezpośrednie ofiary. Cierpią także mali świadkowie przemocy. Obserwowanie krzywdy najbliższych może powodować ogromny lęk, nieufność i depresję. Jeśli w twoim otoczeniu jest dziecko, które ciągle chodzi przygnębione, miewa napady złości i częste bóle brzucha, wagaruje, ucieka z domu i sięga po używki, być może jest świadkiem lub ofiarą przemocy we własnym domu. Nie bądź obojętny. Okaż mu wsparcie!

 Dzieci uczą się zachowań rodziców i nabierają przekonania, że działania oparte na przemocy są najskuteczniejszą metodą rozwiązywania problemów. Skrzywdzeni
w dzieciństwie częściej popadają w konflikty z prawem, zasilają grupy przestępcze
 i powtarzają destrukcyjne zachowania rodziców wobec własnych partnerów i dzieci. W ten sposób tworzy się błędne koło przemocy. Możesz je powstrzymać. Od ciebie zależy, czy zostanie przerwana zmowa milczenia.

Jeśli doznajesz przemocy:

  • poinformuj o fakcie znęcania się nad Tobą i rodziną policję lub prokuraturę
  • w przypadku interwencji policji – poproś o wypełnienie Niebieskiej Karty
  • w przypadku pobicia – zgłoś się do lekarza w celu uzyskania pomocy medycznej
     i zaświadczenia o doznanych obrażeniach lub obdukcji
  • zgłoś się do pracownika socjalnego w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, aby otrzymać kompleksowe wsparcie
  • skorzystaj z bezpłatnej infolinii dla ofiar przemocy ,,Niebieska Linia’’ – otrzymasz wsparcie psychologiczne, bezpłatne porady prawne oraz informację o miejscach udzielania pomocy
  • poinformuj o tym fakcie twoją rodzinę, przyjaciół, sąsiadów
  • osoba pokrzywdzona nie musi osobiście zawiadamiać o tym, co ją spotkało – może to zrobić każdy!

 

Dzieci narażone na obserwowanie bicia oraz słuchanie awantur i wyzwisk cierpią przez całe życie. W przyszłości same mogą stosować przemoc i mieć poważne problemy
 z prawem. Warto przerwać to błędne koło, gdyż ofiarą przemocy w rodzinie może stać się każdy.