Matka to wzór do naśladowania dla dzieci. W ich oczach jest autorytetem, któremu chce się zaimponować. Jeżeli matka okazuje szacunek oraz wykazuje troskę, tolerancję i cierpliwość wobec innych ludzi, tego samego uczą się jej pociechy. To ona zaszczepia w nich określone wartości. Matka dostarcza też wzorca kobiecości, zarówno dla dziewczynek, jak i chłopców. Ułatwia córkom identyfikację z własną płcią, a synom – pierwsze bliskie relacje z dziewczętami w wieku dorastania. Matka jest niezbędna, by dziecko mogło się prawidłowo rozwijać w każdej sferze swojego życia.
Obraz matki zmienia się na przestrzeni wieków. Są samotne matki, matki Polki, matki robiące karierę zawodową, matki poświęcające się dla dobra rodziny itp. Niemniej jednak nie zmienia się rdzeń pojmowania macierzyństwa – matka to rodzicielka i ta, która dba o „emocjonalne zaplecze” rodziny. Rola matki ma także charakter instytucjonalny, bardziej formalny i sprowadza się do pięciu głównych modeli: gospodyni domowej, opiekunki, wychowawczyni, integratorki życia rodzinnego i osoby zaspokajającej potrzeby domowników.
Rola matki jest zatem doniosła i wiodąca, bo to kobieta daje życie maluchowi i to życie podtrzymuje, pomaga w rozwoju i wspiera. Niestety, przemiany gospodarcze i zmiany jakościowe na rynku pracy wyraźnie wpłynęły na ograniczenie możliwości realizacji zadań macierzyńskich, głównie przez młode kobiety. Współczesnej kobiecie brakuje czasu, by być dobrą matką, wychowawczynią, opiekunką, by dawać wsparcie i racjonalnie kontrolować poczynania dziecka. Matka to przede wszystkim osoba dbająca o ogień domowego ogniska i podtrzymująca ciepło rodzinne. To osoba, która nastawia się na dawanie, a nie na branie. Matkę powinna cechować ofiarność oraz – jak pisze Erich Fromm – bezwarunkowa miłość do dzieci, która kocha za to, że się po prostu jest, a nie za to, jakim się jest.

Pamiętajcie o Waszych mamach nie tylko 26 maja

Dorota Witkowska