- umiejętności  i  zdolności

Żeby mieć sukces i   powodzenie w pracy potrzebne są umiejętności, które już się posiada lub uzdolnienia, dzięki którym można je zdobyć.

- zainteresowania dziecka

Różne zainteresowania mogą prowadzić do wyboru drogi zawodowej, dlatego warto odpowiedzieć sobie na pytania:  Jak spędzamy większość swojego czasu? Czy niektóre rzeczy pociągają nas bardziej niż inne? Czym się interesujemy? Co lubimy robić? Ci, którzy wybrali zawód zgodnie   z zamiłowaniem, pracują  z pasją, są dobrymi pracownikami, a wykonywane zajęcie ich wręcz  uszczęśliwia.

- temperament i cechy charakteru

Temperament obejmuje przede wszystkim życie emocjonalne, uczucia człowieka, jego ruchy, mimikę, gesty. Cechy temperamentu mają duże znaczenie przy wyborze zawodu. Uczniowi ruchliwemu nie doradzimy np. zawodu montera, zegarmistrza, chemika czy kreślarza. W zawodach tych dobrze będą się czuły osoby spokojne, lubiące ciszę, cierpliwe, staranne. Uczniowie lubiący ruch, zmianę, towarzystwo ludzi, będą zadowoleni np.  z zawodu ekspedientki, księgowego, pielęgniarki. "Zimnej krwi", rozwagi, szybkiego refleksu wymaga praca maszynisty kolejowego czy kierowcy samochodowego.

Również i cechy charakteru mają duże znaczenie przy wyborze profesji. Jedne  zawody wymagają cierpliwości ( zwłaszcza te, gdzie mamy bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem) np. recepcjonistka, kelner. W innych pożądaną cechą  jest ciepło, serdeczność, altruizm np. pielęgniarka, lekarz, nauczyciel.

- perspektywy zatrudnienia

Przy podejmowaniu decyzji zawodowej warto zainteresować się jeszcze perspektywą zatrudnienia po ukończeniu szkoły. W tym celu warto poszukać  informacji czy wybrany zawód należy do grupy zawodów, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy czy należy on do grupy zawodów  ginących.

Ważną rolę w kształtowaniu  stosunku do pracy odgrywają rodzice. To oni mają największe możliwości  poznania dziecka i kierowania jego  rozwojem intelektualnym, fizycznym i psychicznym. Rodzice są dla swoich dzieci pierwszymi przedstawicielami konkretnych zawodów. Toczące się w domu rozmowy dotyczące zadań zawodowych mogą być cennym źródłem informacji o zawodzie. To właśnie matka  i ojciec kształtuje w dziecku pierwsze przyzwyczajenia do porządku i pomagania innym. Dzięki rodzicom młody człowiek włącza się do prac domowych poprzez powierzane  mu codziennie obowiązki.  W ten sposób wyrabia nawyk obowiązkowości, a także szacunek do pracy innych. Rodzice mają zasadniczy wpływ na rozwój zainteresowań dzieci. Mogą je kształtować, pokazywać dziecku ciekawe  dziedziny życia , „zarazić”  go swoim hobby.

Rodzice powinni wspierać   dziecko, szukać  możliwości pomocy w rozstrzygnięciu jaki zawód byłby  najlepszy dla syna czy córki. Nie mogą zostawiać ich samych z tym trudnym wyborem, który dotyczy ich dalszego, dorosłego  życia.

Życzę Wam trzecioklasiści,  żebyście  podjęli trafną decyzję i żeby przyszła praca sprawiała Wam wiele radości i satysfakcji.

                                                                                                  Pedagog  szkolny - Dorota Witkowska