Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Poniedziałek 7.45.-13.45
Wtorek 9.45.-16.45
Środa 7.45.-13.15.
Czwartek 7.45.-14.15.
Piątek 7.45.-13.45.

W godzinach 11.50 - 12.50 pedagog pozostaje do dyspozycji uczniów klas szóstych i siódmych szkoły podstawowej

 

Duża część uczniów doświadcza agresji ze strony kolegów. Młodsze dzieci są atakowane fizycznie, starsze zaś bywają narażone na różne formy znęcania jak wykluczenie, obmawianie czy przezywanie. Przemoc w szkole występuje pod wieloma postaciami: od braku dyscypliny na zajęciach, przez ataki werbalne i fizyczne na uczniów i nauczycieli, niszczenie mienia szkolnego, kradzież, rabunek, wymuszenia, szantaż, aż do walk gangów osiedlowych.

Przemoc to wszystkie sytuacje, gdy silniejszy, bardziej pewny siebie lub starszy uczeń/grupa uczniów krzywdzi słabszego od siebie.

W literaturze wymienia się  3 rodzaje przemocy szkolnej:

  • przemoc fizyczna (bicie, kopanie, popychanie, szarpanie, niszczenie rzeczy, zamykanie
    w pomieszczeniu, opluwanie, wyłudzanie pieniędzy, kradzieże),
  • przemoc słowna (grożenie, przezywanie, wyśmiewanie, szantażowanie, poniżanie, obgadywanie),
  • przemoc relacyjna (bez słów i kontaktu fizycznego):- wrogie miny, gesty, zachowania (np. znaczące uśmieszki, przedrzeźnianie, zatykanie nosa, symulowanie odruchu wymiotnego, wytykanie palcem, kciuk skierowany w dół),-izolowanie (np. odsuwanie się od kogoś, ostentacyjne opuszczanie ławki, w której ktoś siedzi, niedopuszczanie do wspólnej pracy, zabawy, rozmów, ignorowanie milczeniem), -manipulowanie ludźmi w celu odsunięcia ich od drugiej osoby i pozbawienia jej wsparcia i przyjaźni.

Jest to pytanie,  przed którym stoją obecnie  uczniowie klas trzecich gimnazjum. Przed nimi ważne decyzje, które będą miały wpływ na całe ich późniejsze życie. Najpierw wybór przyszłej szkoły, a następnie  decyzja dotycząca zawodu . Gimnazjum wspiera uczniów w jego dokonaniu, prowadząc różne  zajęcia  i warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego. Niezwykle ważna jest tu również  pomoc rodziców.

Co należy brać pod uwagę przy wyborze szkoły i zawodu?

- stan zdrowia dziecka

Przy wyborze zawodu  konieczne jest ustalenie czy ogólny stan zdrowia  pozwoli sprostać wymaganiom danej profesji. Elektromonterowi  i zegarmistrzowi potrzebny jest dobry wzrok, a zdrowe nogi powinien mieć  m.in.  lekarz, dentysta, ekspedient, tokarz. Przy skłonnościach do uczuleń skóry wykluczona jest praca   w zawodzie fryzjer. O tym, czy stan fizyczny, stopień sprawności, skłonność do chorób są przeciwwskazaniem do wykonywania danego  zawodu, może decydować tylko lekarz.

Wielu rodziców zadaje sobie pytanie, czy ich nastoletnie dzieci mogą uzależnić się od komputera lub innych czynności. Czy takie niepokojące zjawiska mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci w wieku 13-16 lat? Do niedawna uważano, że można się uzależnić tylko od substancji psychoaktywnych, a więc od alkoholu, tytoniu, leków i narkotyków. Okazuje się jednak, że w dobie nowoczesnych technologii informatycznych dorastające dzieci są coraz bardziej narażone na inne zagrożenia, które określa się jako uzależnienie od czynności lub uzależnienie behawioralne.

Każdy z nas lubi wspomnieniami wracać do szczęśliwych chwil dzieciństwa. Takim okresem na pewno są Święta Bożego Narodzenia. Kiedyś  przy wspólnym stole gromadziła się cała  wielopokoleniowa rodzina.  W domach roznosił się  zapach pieczonego ciasta, pierników, smak domowego barszczu z uszkami czy  pierogów z kapustą i grzybami. Do tych chwil nasi rodzice i dziadkowie  wracają  z ogromnym sentymentem. Dlatego należałoby zadbać, by każde kolejne Boże Narodzenie było piękne, niezapomniane  i wyjątkowe.

Tuż obok Ciebie może rozgrywać się wielki dramat. Jeśli nie reagujesz na przemoc, pokazujesz krzywdzonym, że są skazani na życie w niebezpieczeństwie i ciągłym strachu, że nie mogą liczyć na Twoje wsparcie.

Przemoc to  jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Miejscem, w którym dochodzi do przemocy jest często niestety  najbliższa rodzina. Zdarza się w niej:

Profilaktyka to zapobieganie problemom zanim one wystąpią, zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Kiedyś działania profilaktyczne nastawione były na działalność defensywną, wykorzystywały przekaz typu „nie rób tego”, „unikaj tamtego”. Punktem wyjścia dla nich stały się czynniki ryzyka, a później dążenie do ich wyeliminowania. Obecnie preferowana jest profilaktyka pozytywna, której celem jest równoważenie wpływu czynników ryzyka i czynników chroniących. Nie da się całkiem wyeliminować ryzyka, można je redukować, wzmacniając działanie tego, co może nas ochronić.

Nadchodzi  najwspanialszy dla  każdego ucznia, długo oczekiwany czas wakacji. Po dziesięciu miesiącach wytężonej, mozolnej  pracy można    oderwać się od nauki  i  wreszcie odpocząć.

 W każdym  wieku  człowiek   potrzebuje  odpoczynku, zarówno fizycznego,   jak i psychicznego. Po całorocznym wysiłku  nasz organizm jest przemęczony, a często  wydaje się, że opadamy z sił. Okazja  na relaks i regenerację nadarza się właśnie podczas wakacji. Mamy czas na    chwilę wytchnienia, możemy  w końcu   oderwać się od codzienności, rozluźnić się  i zająć się czymś, co sprawia nam  przyjemność. I nawet gdyby to było zwykłe „nicnierobienie”, to na pewno nie jest to czas stracony.

Matka to osoba, która ma największe znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka już od chwili jego narodzin. To pierwszy wychowawca w życiu człowieka. Szczególnie ważnym zadaniem stojącym przed matką jest podtrzymywanie więzi rodzinnych i kultywowanie tradycji. To mama opiekuje się domownikami, obdarza miłością, zaspokaja potrzeby biologiczne i psychiczne dzieci, uczy, jak okazywać swoje uczucia. Istotne znaczenie odgrywa więc komunikacja między matką a dzieckiem. Mamy z reguły nie przechodzą specjalnych kursów przygotowujących do macierzyństwa – intuicyjnie wiedzą, na czym polega bycie mamą. Rozmowa z dzieckiem pozwala na kierowanie nim – wydawanie poleceń, zakazywanie, regulowanie jego postępowaniem , proszenie itp. Nieraz dziecku wydaje się, że matka oczekuje od niego rzeczy niemożliwych. Szczególnie ciężko jest mu przyjmować zakazy ze strony swojej rodzicielki. Tymczasem to właśnie ona wie najlepiej, czego potrzebuje pociecha i co jest dla niej najlepsze. Dziecko rozumie to dopiero wtedy, gdy samo staje się rodzicem.