Ja to się zaczęło?

W grudniu 2009 roku nasza szkoła otrzymała propozycję współpracy z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie w ramach wymiany szkół, których patronem jest Jan Paweł II. Syców to 10 tysięczne miasto w województwie dolnośląskim położone na pograniczu województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego, 50 km od Wrocławia. Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie tamtejszego gimnazjum już od kilku lat prowadzą wymianę z gimnazjami, należącymi do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Cele wymiany to:

  • zbliżenie społeczności szkół noszących imię Jana Pawła II,
  • wymiana doświadczeń między szkołami,
  • zapoznanie z kulturą i tradycjami regionów,
  • poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych i krajoznawczych regionu,
  • kształtowanie postaw uczniowskich opartych na wzorcach Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.


Pani dyrektor, nauczyciele i przede wszystkim uczniowie naszego gimnazjum z entuzjazmem przyjęli zaproszenie do wymiany. Wyznaczono szkolnych koordynatorów projektu, a zainteresowani uczniowie klas I i II zgłosili swoją chęć uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. I tak w naszej szkole utworzyła się grupa 26 uczniów - „wymianowiczów”.

I co dalej?


Zgodnie ze wstępnymi uzgodnieniami z panią Renatą Wojciechowską – koordynatorem wymiany z sycowskiego gimnazjum, grupa 30 uczniów z Sycowa przyjedzie do Kowalewa już w maju. Uczniowie wraz z opiekunami spędzą u nas 3 dni. Na początku przyszłego roku szkolnego (wrzesień-październik 2010) przedstawiciele naszej szkoły wybiorą się z wizytą do Sycowa.
Zanim jednak przywitamy gości z Sycowa w Kowalewie przed nami wiele przygotowań i wyzwań. Pierwsze zadanie już za nami. Każda ze szkół przygotowała prezentację swoich uczniów biorących udział w wymianie. I tak, nasza prezentacja jest dostępna na stronie sycowskiego gimnazjum www.gimsycow.com.pl. Sycowianie natomiast prezentują się na naszej szkolnej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z uczniami, którzy już niedługo złożą nam wizytę.