Historia naszego gimnazjum

Historia Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim rozpoczęła się w 1999 roku, kiedy zapoczątkowano reformę systemu oświaty wprowadzając sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Publiczne Gimnazjum rozpoczęło swoją edukacyjno-wychowawczą działalność dnia 1 września 1999 roku.

To właśnie gimnazjum jest szkołą, która przygotowuje do kolejnego etapu kształcenia, do wyboru zawodu. Jest również pomostem łączącym lata dzieciństwa z dojrzewaniem, z etapem wkraczania w dorosłe życie, pomaga dokonywać właściwych wyborów, kształtować osobowość i podejmować odpowiednie decyzje. Wszyscy, którzy tworzą tą szkołę wiedzą, że ten etap kształcenia przypada na najtrudniejszy okres w życiu młodego człowieka – żywiołowe kształtowanie charakterów, nierzadko bunt przeciwko światu.