Projekt „EU-geniusz w naukowym labiryncie” będzie realizowany przez powiat toruński w partnerstwie z gminami: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka i Kowalewo Pomorskie.

W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, uzupełnieniem których będą lekcje wyjazdowe. Uczniowie z najsłabszymi wynikami w nauce będą brać udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Gimnazjaliści będą również korzystać z usług doradców zawodowych oraz uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami rynku pracy. Nauczyciele zaś zdobędą nowe kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach.

Warunkiem uczestnictwa ucznia w projekcie jest złożenie przez niego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem uczestnika projektu. Dokumenty rekrutacyjne zostały zamieszczone poniżej. Ponadto, formularze zgłoszeniowe można również pobierać w sekretariacie szkoły.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w formie papierowej w sekretariacie Publicznego Gimnazjum. Dokumenty muszą zostać podpisane przez ucznia, a w przypadku osoby niepełnoletniej - dodatkowo przez jego rodzica/opiekuna prawnego.

Załączniki:

1. Regulamin rekrutacji

2. Formularz zgłoszeniowy ucznia wraz z deklaracją

3. Formularz zgłoszeniowy nauczyciela wraz z deklaracją

4. Oświadczenie uczestnika projektu