Od dnia 1 października 2009 r. Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim kieruje Dyrektor mgr Renata Faluta-Kaszubowska.

Pani Renata Faluta-Kaszubowska jest nauczycielem z 15 letnim stażem pracy. Działalność edukacyjną rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Pluskowęsach,  a w gimnazjum kontyunuuje pracę zawodową. Przez 4 lata była społecznym zastępcą Dyrektora w Pluskowęsach, a od sierpnia 2004r. została powołana na stanowisko zastępcy Dyrektora Publicznego Gimnazjum.

Poniżej przedstawiamy wywiad z Panią Dyrektor, jaki przeprowadzili redaktorzy miesięcznika gimnazjalnego "Pegaz". Rozmowa została opublikowana w szkolnym czasopiśmie w październiku 2009 r.

Czego możemy się spodziewać?
Wywiad z Dyrektorem naszego Gimnazjum Panią Renatą Falutą-Kaszubowską.


- Dlaczego zdecydowała się Pani objąć stanowisko dyrektora w naszym Gimnazjum?
- Zdecydowałam się na objęcie stanowiska dyrektora z trzech powodów. Czuję się za tę szkołę odpowiedzialna, ponieważ jest ona bardzo ważną  częścią mojego życia. Praca w gimnazjum jest dla mnie dużym wyzwaniem i stanowi źródło satysfakcji. Uważam, że objęcie przeze mnie funkcji dyrektora jest naturalną konsekwencją mojego zaangażowania w funkcjonowanie tej placówki. Liczę na pomoc nauczycieli i  Waszą w kierowaniu Gimnazjum.

- Prosimy o przedstawienie Pani planów na najbliższe lata?
- Jako dyrektor Gimnazjum mam zamiar przede wszystkim kontynuować dotychczasowe przedsięwzięcia. Nadal ważne dla mnie będzie podnoszenie poziomu kształcenia w naszej szkole, organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów oraz dbałość o bezpieczeństwo gimnazjalistów. Oczywiście chcę też wprowadzić pewne innowacje, np. tak wyposażyć naszą szkołę, aby w przyszłości każdy uczeń podczas lekcji informatyki miał tylko dla siebie komputer. Planuję również włączyć w działalność artystyczną w naszej szkole rodziców i nauczycieli, dlatego w styczniu rozpoczną się zajęcia teatralne dla dorosłych, które będzie prowadziła pani Agnieszka Kilińska-Piotrkowska . Pragnieniem moim jest również adaptacja strychu szkoły na pokoje gościnne dla sportowców i sale lekcyjne do zajęć dodatkowych.

- Czy my, uczniowie, w jakiś szczególny sposób doświadczymy skutków zmiany dyrektora? (zmiany regulaminu szkoły, a może comiesięczne dyskoteki?)
- Pewne zmiany nastąpią w tym roku szkolnym ze względu na potrzebę dostosowania pracy Gimnazjum do nowych przepisów oświatowych. Odczują to przede wszystkim uczniowie klas pierwszych, którym przybędzie kilka nowych przedmiotów w klasie II i III. Wszyscy będziemy musieli przyzwyczaić się też do nowego systemu oceniania zachowania. Prawdopodobnie zmieni się on od nowego półrocza. Niektóre klasy już teraz testują ten system. Zobaczymy, jakie będą jego efekty. Nadal restrykcyjnie będziemy zwracali uwagę na właściwe zachowanie gimnazjalistów; potrzebę zmiany obuwia, noszenia identyfikatorów, schludny i czysty wygląd. Jeśli uczniowie będą należycie wypełniali swoje obowiązki, pomyślę wówczas o częstszych dyskotekach.

- Jeżeli nie możemy liczyć na comiesięczne dyskoteki, to chcielibyśmy wiedzieć czy w ogóle mamy na nie szanse?

- W kalendarzu uroczystości naszej szkoły przewidujemy imprezy dla każdego zespołu klasowego. Według niego klasy pierwsze w listopadzie będą miały zabawę integracyjną, klasy drugie zabawę – półmetek, a trzecie w maju Gimbal. W tym roku zmieniliśmy termin tej ostatniej imprezy. Jeśli chodzi o inne dyskoteki, to ich częstotliwość uzależniam od Waszego zachowania i osiąganych sukcesów w nauce.

- Czy z racji Pani urzędowania uczniowie mogą się spodziewać jakichś ,,bonusów”?
- Mam nadzieję, że „bonusem” dla Was będą dodatkowe zajęcia, które ukierunkowane są na rozwój Waszych umiejętności i zainteresowań. W tym roku szkolnym pozyskaliśmy dodatkowe środki finansowe na organizację różnych warsztatów. Korzystajcie z nich!

- Funkcja dyrektora wiąże się z masą obowiązków. Jak pogodzi Pani zatem pracę zawodową z życiem prywatnym?

- Juz od dłuższego czasu moja praca zawodowa wymaga umiejętności godzenia tych dwóch najistotniejszych dziedzin życia. Myślę, że w większości przypadków radzę sobie z tym. Czasami bywa, że więcej czasu w ciągu dnia poświęcam pracy, ale potem staram się wynagrodzić to rodzinie. Każdy wieczór spędzam z moją córką i mężem. Dzięki temu mam energię i siłę  do dalszej pracy.

- Na jaką interesującą książkę albo film znalazła Pani czas w ostatnim okresie?
- Szczerze  mówiąc ostatnio miałam naprawdę mało czasu  przeznaczonego tylko dla siebie. Jeśli już taki się pojawiał, starałam się spędzić go z moją ukochaną Kornelią. Dlatego razem przeczytałyśmy „Pinokia” i co tydzień obowiązkowo oglądamy film „Czas honoru”.

- Jakie są Pani zainteresowania i czy uda się je zrealizować?
- Interesuję się sportem, ale nie uprawiam żadnego wyczynowo. Za to jestem kibicem piłki ręcznej i mocno wspieram kowalewską drużynę. Potrzebę ruchu realizuję w rekreacji. Lubię jeździć rowerem, pływać, dużą moją pasją jest hippika.

- Pani marzenia…?
- Marzę o gimnazjum, w której średnia ocen uczniów będzie większa od 4,5. Placówce pełnej chętnych do pracy i samorozwoju młodych ludzi. O sponsorach, którzy pomogą nam w rozbudowie szkoły. Prywatnie chciałabym spełnić swoje pragnienie – zwiedzić egipskie piramidy.

- Czy jest coś jeszcze, o czym chciałaby Pani powiedzieć, a o co nie zapytałyśmy?
- Korzystając z okazji, chciałabym zmobilizować wszystkich uczniów do systematycznej nauki i właściwego zachowania. Proszę Was, byście propagowali modę na wartościowe spędzanie wolnego czasu,  bezpiecznie i bez nałogów. Jesteście młodymi ludźmi pełnymi oryginalnych pomysłów, chciałabym, aby zostało to wykorzystane we właściwym kierunku.

Wywiad przeprowadziły Alicja Arbart i Monika Pipczyńska
źródło: "Pegaz"