Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim informuje, że od dnia
1 września 2018 r. Szkoła Podstawowa mieści się w budynku przy ul. Jana Pawła II 2 w Kowalewie Pomorskim.

    Od dnia 1 wrzesnia 2018 r. uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum stają się uczniami Szkoły Postawowej im. Marii Konopnickiej z oddziałami gimnazjalnymi.

     Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się dnia
3 września 2018 r. w hali sportowej przy ul. Jana Pawła II 2 o godz. 10.00.

    Bieżące sprawy uczniów Szkoły Podstawowej prosimy załatwiać w sekretariacie szkoły przy ul. Jana Pawła II 2 lub pod numerem telefonu 56 6840185.

Dyrektor szkoły             
mgr Renata Faluta - Kaszubowska