Czwartek, 17 maja 2017 r., był długo wyczekiwanym dniem przez wszystkich trzecioklasistów ze względu na Gimbal – tradycyjny bal odbywający się na zakończenie nauki w naszym gimnazjum. Wśród zaproszonych osób gościliśmy m.in.: p. Ewę Bąk – Sekretarza Gminy, p. Jerzego Orłowskiego – Przewodniczącego Rady Miasta, p. Jerzego Koralewskiego – Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz p. Magdalenę Budzińską – Przewodniczącą Rady Rodziców.gimbal2018 25

Bal rozpoczęto uroczystym polonezem, następnie, po krótkich przemówieniach zaproszonych gości, prowadzenie imprezy przejął zespół Bano Show, który zapewnił wszystkim fantastyczną zabawę. Wzorem lat ubiegłych, w drodze konkursu wyłoniono Królową i Króla Gimbalu 2018, Zeszłoroczni zwycięzcy - Julia Nowacka i Kacper Sypek - przekazali swe insygnia kolejnej parze królewskiej – Izabeli Włudarczyk i Adamowi Gierłowskiemu.

Uroczystość miała miejsce w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim, a do jej zorganizowania przyczyniło się wiele osób, którym pragniemy serdecznie podziękować:

Rodzicom Uczniów Klas III

za zaangażowanie, opiekę i wszystkie smakołyki,

Dyrekcji Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Nauczycielom

za wsparcie, obecność i pomoc w organizacji,

Panu Andrzejowi Grabowskiemu Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie,


Pani Barbarze Niewidział Dyrektorowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Pracownikom Placówki

oraz

wszystkim uczniom i zaproszonym gościom

za wspaniałą zabawę i niezapomniane przeżycia.

Wychowawcy klas trzecich