Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim bierze udział w projekcie „EU-geniusz w naukowym labiryncie”. W ramach projektu uczniowie uczestniczą między innymi w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, uzupełnieniem których są lekcje wyjazdowe.

I tak w czwartek 11 maja grupy uczniów zajęć rozwijających z matematyki, przedmiotów przyrodniczych (chemia, biologia, geografia i fizyka) oraz języka angielskiego wzięły udział w zajęciach terenowych. Opiekunowie grup zorganizowali dla młodzieży zajęcia oparte w głównej mierze na pracach badawczych. Gimnazjaliści sprawdzali m.in. stopień czystości powietrza, badali wodę ze strugi i jeziora, dokonywali pomiarów wysokości drzew, na podstawie mapy topograficznej obliczali rzeczywistą odległość przebytej trasy, budowali kompas, sprawdzali działanie koca termicznego używanego do udzielania pierwszej pomocy, wzbogacali swoje słownictwo z języka angielskiego.

Nauka przez zabawę oraz zastosowanie metod opartych głównie na badawczej pracy uczniów spowodowały, ze czas upłynął wszystkim niezwykle szybko i sympatycznie. Nagrodą za wysiłek umysłowy były pyszne kiełbaski z ogniska.