W dniu 16 stycznia 2018r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny z okazji 155. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się podczas LVI sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, zwołanej na dzień 25 stycznia 2018r.odstyczniowego 2

Nagrody w konkursie otrzymały drużyny, które w finale powiatowym zajęły trzy pierwsze miejsca w każdej z kategorii. Ponadto w trakcie uroczystości rodzicom wyróżnionych uczniów oraz nauczycielom prowadzącym wręczono okolicznościowe listy gratulacyjne.

W kategorii – klasy gimnazjalne I miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim, reprezentowane przez uczennicę kl. III b Klaudię Budzińską i ucznia kl. III e Jana Iwanowskiego. Uczniowie otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe.

Nauczycielami przygotowującymi uczniów byli p. Marzena Okrucińska i p. Tomasz Bruchlej.