Podobnie jak w ubiegłych latach, taki i w tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do akcji charytatywnej „Góra grosza”. Jest to kampania zorganizowana przez Towarzystwo Nasz Dom, objęta patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

„Góra grosza” to poza tym   projekt edukacyjny, którego głównym celem jest uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych oraz nauczenie jej umiejętności dzielenia się z innymi oraz czerpania z tego przyjemności. Akcja polega na zbiórce monet od 1 gr. do
5 zł. Gimnazjaliści są świadomi, że nawet najdrobniejsze „miedziaki” zebrane w dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu zostanie udzielona pomoc bardzo wielu koleżankom i kolegom.

Zgromadzone środki przeznaczone są dla dzieci, które z różnych przyczyn losowych wychowują się poza swoją rodziną biologiczną. Chcąc zminimalizować ich przykre doświadczenia życiowe dofinansowywane są programy, dzięki którym będą one miały namiastkę ciepła domowego ogniska. Dla dzieci tych ważne jest poczucie bezpieczeństwa i to, że mają szansę rozwijać swoje pasje i  zainteresowania oraz nawiązywać nowe przyjaźnie.

Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za wsparcie akcji. Szczególne podziękowania dla uczniów klasy 2 c za udział w projekcie i przeprowadzenie zbiórki pieniędzy.